MAVLAS MAR`SS TEFFY
 


ISTINNAYA LUBOV OT ZVEZDNOGO LEGIONA

 


MERLIES MEJDZHIK ELIZAVET STAR MAJ SOL

 
             
 


VELIKAYA VIDUMAVI IZ MINAS TIRITH

 


GALADRIEL IZ MINAS TIRITH

 


GALATILION BELOE DREVO IZ MINAS TIRITH

 
             
 
veli2

MINAS TIRITH VIZARD VELLI